ซามิล สตีล บิลดิ้งส์ เวียดนาม บจก.


ซามิล สตีล บิลดิ้งส์ เวียดนาม บจก.

Full Description


ซามิล สตีล บิลดิ้งส์ เวียดนาม บจก.

นำเข้าเหล็กที่ใช้สำหรับก่อสร้างที่อยู่ (ภาษาไทย)

อาคารวันแปซิฟิคเพลส เลขที่ 140 ชั้น 14 ห้อง 1406 ถนนสุขุมวิท กทม.

Address (English)

One Pacific Place 140, Floor 14, Unit 1406, Sukhumvit Road, Bangkok

Zip code

10110

Tel.

0-2653-3724-5, 0-2653-3726

...