ซามิล สตีล บิลดิ้งส์ (ประเทศไทย) บจก.


ซามิล สตีล บิลดิ้งส์ (ประเทศไทย) บจก.

Full Description


ซามิล สตีล บิลดิ้งส์ (ประเทศไทย) บจก.

รับเหมาก่อสร้าง โรงงาน ห้างร้านที่อยู่ (ภาษาไทย)

87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ออลซีซั่นเพลส ชั้น 10 วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.

Address (English)

87/2 CRC Tower, All Season Place, 10th Fl., Wireless Rd., Lumphini, Pathumwan, Bangkok

Zip code

10330

Tel.

0-2654-0960-1

Fax

0-2654-0962

...