ยุทธกิจการช่าง บจก.


ยุทธกิจการช่าง บจก.

Full Description


ยุทธกิจการช่าง บจก.
รับเหมางานปูพื้น-ทาสีที่อยู่ (ภาษาไทย)

33 เกษมสันต์ 3 พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม.

Address (English)

33 Kasemsan 3, Rama I Rd., Wangmai, Pathumwan, Bangkok

Zip code

10330

Tel.

0-2612-3199-201, 0-2612-3204

Fax

0-2215-3324