ยอร์ค แอร์คอนดิชั่นนิ่ง แอนด์ รีฟริจเจอเรชั่นอิงค บจก.

webmaster@yorkthai.com, metro@youkthai.com
ยอร์ค แอร์คอนดิชั่นนิ่ง แอนด์ รีฟริจเจอเรชั่นอิงค บจก.

Full Description


ยอร์ค แอร์คอนดิชั่นนิ่ง แอนด์ รีฟริจเจอเรชั่นอิงค บจก.

จำหน่าย ซ่อม บำรุงรักษาระบบปรับอากาศ

ยอร์ค แอร์คอนดิชั่นนิ่ง แอนด์ รีฟริจเจอเรชั่นอิงคที่อยู่ (ภาษาไทย)

81-89 อ่อนนุช 64 อ่อนนุช เขตสวนหลวง กทม.

Address (English)

81-89 On-Nut 64, On-Nut Rd., Suanluang, Bangkok

Zip code

10250

Tel.

0-2721-0500, 0-2721-1580, 0-2721-1600

Fax

0-2721-1590-4, 0-2721-1520-4