ยู่หลีฮวดสตีลเวอร์ค บจก.


ยู่หลีฮวดสตีลเวอร์ค บจก.

Full Description


ยู่หลีฮวดสตีลเวอร์ค บจก.
จำหน่ายเหล็กแผ่นและเหล็กสเตนเลสที่อยู่ (ภาษาไทย)

440, 442, 444 พระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม.

Address (English)

440, 442, 444 Rama III Rd., Bangkhlo, Bangkholaem, Bangkok

Zip code

10120

Tel.

0-2292-0513, 0-2292-0683, 0-2291-3832

Fax

0-2292-0627

...