โยโดโก (ไทยแลนด์) บจก.

wanchai.s@yodoko.co.th
โยโดโก (ไทยแลนด์) บจก.

Full Description


ประกอบกิจการผลิตวัสดุในการก่อสร้าง
การผลิตไม้ ผลิตภัณฑ์จากไม้ ไม้ก๊อก ฟางและวัสดุถักสาน

thaicons2016_lp_26ที่อยู่ (ภาษาไทย)

179 อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 5 สาทรใต้ ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพฯ

Address (English)

179 Bangkok City Tower Building FL. 5, Sathon Tai, Thung Maha Mek, Sathon, Bangkok

Zip code

10120

Tel.

0-2679-5857