ยังมา สปอร์ตเทค บจก.

yangma1@usa.net
ยังมา สปอร์ตเทค บจก.

Full Description


ยังมา สปอร์ตเทค บจก.
รับเหมางานปูพื้นที่อยู่ (ภาษาไทย)

1/416 หมู่ 17 พหลโยธิน 60 พหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

Address (English)

1/416 Moo 17, Phahonyothin 60, Phahonyothin Rd., Khukhot, Lamlukka, Pathumthani

Zip code

12130

Tel.

0-2993-5635-6, 0-2532-2518

Fax

0-2532-2688, 0-2532-2518