หยางชิง เอ็นเตอร์ไพรส์ บจก.

3s@3sshutterdoor.com
หยางชิง เอ็นเตอร์ไพรส์ บจก.

Full Description


หยางชิง เอ็นเตอร์ไพรส์ บจก.
ผลิต และจำหน่ายประตูม้วนที่อยู่ (ภาษาไทย)

18/1-4 หมู่ 11 ไกรศักดาวัฒน์ เทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

Address (English)

18/1-4 Moo 11, Kraisakdawat, Thepharak Rd., Bangpla, Bangphli, Samutprakan

Zip code

10540

Tel.

0-2750-7139-41

Fax

0-2312-1858