แย้มสรวล เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

preecha_aromchuen@yahoo.com
แย้มสรวล เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

Full Description


แย้มสรวล เอ็นจิเนียริ่ง บจก.
รับเหมาก่อสร้างอาคารที่อยู่ (ภาษาไทย)

89/72 หมู่ 2 บางนา-ตราด ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

Address (English)

89/72 Moo 2, Bangna-Trad Rd., Rachathewa, Bangphli, Samutprakan

Zip code

10540

Tel.

0-2750-0608

Fax

0-2316-0106