ยามาบิชิ อิเล็คทริค บจก.

sales@yamabishi.com
ยามาบิชิ อิเล็คทริค บจก.

Full Description


ยามาบิชิ อิเล็คทริค บจก.

จำหน่ายพัดลมและเครื่องระบายลม

ยามาบิชิ อิเล็คทริคที่อยู่ (ภาษาไทย)

72/1 หมู่ 1 บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

Address (English)

72/1 Moo 1, Bangkruai Rd., Bangkruai, Nonthaburi

Zip code

11130

Tel.

0-2447-1267-8

Fax

0-2635-7320, 0-2447-1267-8