ยะลาการช่าง บจก.


ยะลาการช่าง บจก.

Full Description


ยะลาการช่าง บจก.
ผู้รับเหมางานทั่วไป ก่อสร้างทางหลวงที่อยู่ (ภาษาไทย)

41404 ราชครู พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.

Address (English)

41404 Ratchakru, Phahonyothin Rd., Samsen-Nai, Phayathai, Bangkok

Zip code

10400

Tel.

0-2270-0912

Fax

0-2271-4329