วาย.พี.ดี.อินเตอร์กรุ๊ป บจก.

ypdsales2015@gmail.com
วาย.พี.ดี.อินเตอร์กรุ๊ป บจก.

Full Description


จำหน่ายเครื่องตัดเหล็กและเครื่องตัดเหล็กแบบอัตโนมัติในงานก่อสร้างที่อยู่ (ภาษาไทย)

1/28 ถนนบางบอน 2 แขวงบางบอน เขตบางบอน กทมฯ

Address (English)

1/28 Bangbon 2 Rd., Bangbon, Bangkok

Zip code

10150

Tel.

0-2408-4120, 08-6987-4905

Fax

0-2408-4121