วาย เอช เอ็ม กรุ๊ป บจก.

sale@yhm-group.co.th
วาย เอช เอ็ม กรุ๊ป บจก.

Full Description


วาย เอช เอ็ม กรุ๊ป บจก.
นำเข้าและจำหน่ายเครื่องดูดฝุ่น เครื่องซักพรม เครื่องขัด-กวาดอัตโนมัติที่อยู่ (ภาษาไทย)

380 พระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กทม.

Address (English)

380 Phrasumain Rd., Bovornnivete, Phranakhon, Bangkok

Zip code

10200

Tel.

0-2629-4500-6

Fax

0-2629-2896