ซายน์เป็ค มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส (ประเทศไทย) บจก.

askxypex@xypex.co.th
ซายน์เป็ค มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส (ประเทศไทย) บจก.

Full Description


ซายน์เป็ค มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส (ประเทศไทย) บจก.

จำหน่ายสารเคมีสำหรับกันซึม และงานป้องกันการเสื่อมสภาพของคอนกรีต

thaicon2019_yok15_04ที่อยู่ (ภาษาไทย)

11 พัฒนาการ 69 แยก 1 พัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม.

Address (English)

11 Phatthanakarn 69 Yak 1, Phatthanakarn Rd., Prawet, Prawet, Bangkok

Zip code

10250

Tel.

0-2321-7172-4

Fax

0-2721-6494