เอ๊กซคอน บจก.

sales@xcon.co.th
เอ๊กซคอน บจก.

Full Description


เอ๊กซคอน บจก.
รับออกแบบก่อสร้างงาน Exhibition นิทรรศการที่อยู่ (ภาษาไทย)

92, 94, 96 วิภาวดี-รังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.

Address (English)

92, 94, 96 Viphavadi-Rangsit Rd., Dindaeng, Dindaeng, Bangkok

Zip code

10400

Tel.

0-2275-5312

Fax

0-2275-5311, 0-2275-5314