เวิล์ดแพลนเซ็นเตอร์ บจก.

sales@worldplantcenter.com, wpcplant@ksc.th.com
เวิล์ดแพลนเซ็นเตอร์ บจก.

Full Description


เวิล์ดแพลนเซ็นเตอร์ บจก.
ที่ปรึกษาด้านงานออกแบบผังบริเวณที่อยู่ (ภาษาไทย)

1693 อาคารเซ็นทรัลพลาซ่า พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.

Address (English)

1693 Central Plaza, Phahonyothin Rd., Latyao, Chatuchak, Bangkok

Zip code

10900

Tel.

0-2541-1255, 0-2541-1401, 0-2541-1167

Fax

0-2541-1167