เวิล์ดแคร์ เซอร์วิส บจก.


เวิล์ดแคร์ เซอร์วิส บจก.

Full Description


เวิล์ดแคร์ เซอร์วิส บจก.
บริการทำความสะอาดทุกสถานที่ ทั้งประจำและชั่วคราวที่อยู่ (ภาษาไทย)

427/188 หมู่ 2 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

Address (English)

427/188 Moo 2, Om-Noi, Krathumbaen, Samutsakhon

Zip code

74130

Tel.

0-2810-9394, 0-2810-0419

Fax

0-2810-0304