เวิลด์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ บจก.

kungaur@gmail.com, kungaur@hotmail.com, thawatnont@gmail.com
เวิลด์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ บจก.

Full Description


เวิลด์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ บจก.
รับเหมาก่อสร้างบ้าน และโครงการหมู่บ้านที่อยู่ (ภาษาไทย)

1326 สุทธิสารวินิจฉัย แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม.

Address (English)

1326 Suthisanvinichchai Rd., Huaikhwang, Huaikhwang, Bangkok

Zip code

10320

Tel.

0-2693-0345

Fax

0-2693-0345 ต่อ 207