เวิลด์ อะลูมิเนี่ยม บจก.


เวิลด์ อะลูมิเนี่ยม บจก.

Full Description


เวิลด์ อะลูมิเนี่ยม บจก.
รับเหมาติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่างอะลูมิเนียมที่อยู่ (ภาษาไทย)

2508/494 ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.

Address (English)

2508/494 Dindaeng Rd., Dindaeng, Dindaeng, Bangkok

Zip code

10400

Tel.

0-2245-4078

Fax

0-2245-0784