วรจักรอินเตอร์เนชั่นแนล บจก.


วรจักรอินเตอร์เนชั่นแนล บจก.

Full Description


วรจักรอินเตอร์เนชั่นแนล บจก.
ก่อสร้าง – ออกแบบ รับเหมาทั่วไปที่อยู่ (ภาษาไทย)

41335 หมู่ 14 บางนาทาวเวอร์ อาคารบี ชั้น 12, 14 บางนา-ตราด กม.6.5 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

Address (English)

41335 Moo 14, Bangna Tower B, 12th, 14th Fl., Bangna-Trad Rd., Km.6.5, Bangkaeo, Bangphli, Samutprakan

Zip code

10540

Tel.

0-2312-0707, 0-2312-0808

Fax

0-2312-0800-4