วงศ์กมล หจก.

purchase_dept@wongkamol.com
วงศ์กมล หจก.

Full Description


วงศ์กมล หจก.
จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเครื่องใช้สำนักงาน เครื่องใช้ในครัวเรือน จิวเวลรี่ที่อยู่ (ภาษาไทย)

112/327-328 หมู่ 8 บัวซ้อน รัตนกวี แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กทม.

Address (English)

112/327-328 Moo 8, Rattanakavi Rd., Chomthong, Chomthong, Bangkok

Zip code

10150

Tel.

0-2875-3105-6, 0-2476-8618-9

Fax

0-2875-3107