วงศ์จันทร์ บจก.


วงศ์จันทร์ บจก.

Full Description


วงศ์จันทร์ บจก.
ผู้รับเหมางานทั่วไปที่อยู่ (ภาษาไทย)

66/67 หมู่ 4 ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Address (English)

66/67 Moo 4, Tiwanon Rd., Talatkhwan, Mueang, Nonthaburi

Zip code

11000

Tel.

0-2968 8620-3

Fax

0-2968-8620-3