วินเทค แมนูแฟคเจอริ่ง บจก.

sale@wintechmfc.com
วินเทค แมนูแฟคเจอริ่ง บจก.

Full Description


วินเทค แมนูแฟคเจอริ่ง บจก.
ผลิตขอค้ำ กลอนประตู มือจับ ปุ่มจับ และลูกบิดประตูที่อยู่ (ภาษาไทย)

35/199 หมู่ 2 ต.บางน้ำจืด อ.เมือง จ.มหาสารคาม

Address (English)

35/199 Moo 2, Bangnamchuet, Mueang, Mahasarakham

Zip code

74000

Tel.

0-3449-5251-6, 0-3482-4828-9

Fax

0-3482-4831