วินม่า คอร์ปอเรชั่น บจก.

sales@winma.co.th
วินม่า คอร์ปอเรชั่น บจก.

Full Description


วินม่า คอร์ปอเรชั่น บจก.
จำหน่ายอุปกรณ์ประตูกระจกบานเปลือย บานพับ มือจับ โช้กอัพโอเวอร์เฮดและฝังพื้นที่อยู่ (ภาษาไทย)

620 อาคารสกุลไทย บรมราชชนนี เขตบางพลัด กทม.

Address (English)

620 Sakulthai Bldg., Boromratchonni Rd., Bangphlat, Bangkok

Zip code

10700

Tel.

0-2881-7151-60, 0-2433-0100-7, 0-2881-8630-9

Fax

0-2433-0108, 0-2433-5483