วินโฟลเมตัลเวอร์ค บจก.


วินโฟลเมตัลเวอร์ค บจก.

Full Description


วินโฟลเมตัลเวอร์ค บจก.
ผลิต จำหน่ายและติดตั้งผลิตภัณฑ์ประตูและหน้าต่างเหล็ก วงกบ ประตูเหล็กพับ ประตูเหล็กม้วน บานเกล็ดเหล็กปรับมุมที่อยู่ (ภาษาไทย)

7/22 งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.

Address (English)

7/22 Ngamwongwan Rd., Latyao, Chatuchak, Bangkok

Zip code

10900

Tel.

0-2954-6152-5

Fax

0-2954-6154-5, 0-2953-0083