ไวท์ เกียรติ บจก.


ไวท์ เกียรติ บจก.

Full Description


ไวท์ เกียรติ บจก.
บริการรักษาความปลอดภัยที่อยู่ (ภาษาไทย)

2/465 หมู่ 1 สุขุมวิท ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

Address (English)

2/465 Moo 1, Sukhumvit Rd., Bangmuangmai, Mueang, Samutprakan

Zip code

10270

Tel.

0-2384-6876, 0-2757-6936

Fax

0-2757-6936