ไวท์ การ์ด บจก.


ไวท์ การ์ด บจก.

Full Description


ไวท์ การ์ด บจก.
บริการรักษาความปลอดภัยบุคคลและทรัพย์สินทั่วไปที่อยู่ (ภาษาไทย)

16 ลาซาล 42 สุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กทม.

Address (English)

16 Lasalle 42, Sukhumvit Rd., Bangna, Bangna, Bangkok

Zip code

10260

Tel.

0-2748-6421-4

Fax

0-2393-6131