เวสท์คอน บจก.


เวสท์คอน บจก.

Full Description


เวสท์คอน บจก.
รับเหมาก่อสร้างที่อยู่ (ภาษาไทย)

2 พรีเมียร์ 1 ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม.

Address (English)

2 Premier 1, Sinakharin Rd., Nongbon, Prawet, Bangkok

Zip code

10250

Tel.

0-2399-0800

Fax

0-2399-0880