เวสท์โคสท์เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

marketing@wce.co.th
เวสท์โคสท์เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

Full Description


บริการด้านวิศวกรรมสำหรับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ งานเครื่องกล ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และงานบริการแรงงานในอุตสาหกรรมที่อยู่ (ภาษาไทย)

28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 3 สุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม.

Address (English)

28/1 Prapawit Bldg., 3rd F., Surasak, Silom, Bangrak, Bangkok

Zip code

10500

Tel.

0-2237-6746-9

Fax

0-22236-8892