เวลดิ้ง อลอยส์ (ประเทศไทย) บจก.

admin.thailand@welding-alloys.com
เวลดิ้ง อลอยส์ (ประเทศไทย) บจก.

Full Description


เวลดิ้ง อลอยส์ (ประเทศไทย) บจก.

จำหน่ายเครื่องเชื่อม Multi Surfacer, จำหน่ายลวดเชื่อม Flux Cored wire เกรดต่าง ๆ จำหน่ายแผ่นกันสึก (Wear Plate) และบริการเชื่อมซ่อมงานทั่วไป (Integra Service)

เวลดิ้ง อลอยส์ (ประเทศไทย)ที่อยู่ (ภาษาไทย)

18 หมู่ 4 เขตประกอบการอุตสาหกรรม เอส ไอ แอล สระบุรี ตำบลบัวลอย อำเภอหนองแค สระบุรี

Address (English)

18 Moo 4, Bua Loi, Nong Khae District, Saraburi

Zip code

18230

Tel.

036373701,036373705

Fax

036373702,036373704