เวลคราฟท์ โปรดัคส์ บจก.

adikan@welcraft.com
เวลคราฟท์ โปรดัคส์ บจก.

Full Description


เราเป็นผู้นำการผลิตผนังห้องน้ำสำเร็จรูปและอุปกรณ์ในประเทศไทยและเรามีความชำนาญ อย่างยิ่งในการผลิตอุปกรณ์ห้องน้ำและติดตั้งผนังห้องน้ำสำเร็จรูป, ห้องอาบน้ำ, ห้องลองเสื้อ ภายใต้การควบคุมคุณภาพของระบบ ISO 9001:2000 จึงได้สินค้าที่มีคุณภาพสูง และบริการที่เป็นเลิศที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด และบริษัทยังได้ พัฒนาคุณภาพ และรูปแบบสินค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นทางเลือกมากขึ้นสำหรับลูกค้า และผลจากการเติบโตทางภาคธุรกิจการส่งออก ทำให้ได้รับรางวัลจากสถาบันกรม ส่งเสริมการส่งออก “Thailand Brand name” ภายใต้แบรนด์ “Willy” ซึ่งเป็นที่รู้จัก อย่างกว้างขวางทั้งภายในประเทศและตลาดต่างประเทศที่อยู่ (ภาษาไทย)

2534/233 ซ.ราษฎร์อุทิศ 1 ถนนพระราม3 บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพฯ

Address (English)

2534/233 Soi Rat-uthit 1, Rama3 Road, Bangklo, Bangkhorlhaem, Bangkok

Zip code

10120

Tel.

0-2463-8780-1, 0-2295-2444

Fax

0-2295-2837-8