เวลลคัม บจก.


เวลลคัม บจก.

Full Description


เวลลคัม บจก.
รับกำจัดปลวกและแมลงด้วยสมุนไพรและระบบนาโนเทคโนโลยีที่อยู่ (ภาษาไทย)

888 หมู่ 1 ท่าข้าม แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กทม.

Address (English)

888 Moo 1, Thakham Rd., Thakham, Bangkhunthian, Bangkok

Zip code

10150

Tel.

0-2417-1000

Fax

0-2417-1951