วัฒนา เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น บจก.


วัฒนา เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น บจก.

Full Description


วัฒนา เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น บจก.
ผู้รับเหมางานทั่วไปที่อยู่ (ภาษาไทย)

38/7-8 อนุมานราชธน สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม.

Address (English)

38/7-8 Anumarnratchathon, Surawong Rd., Suriyawong, Bangrak, Bangkok

Zip code

10500

Tel.

0-2236-8687

Fax

0-2236-1597