วันนิยม บจก.

wanniyom1985@gmail.com
วันนิยม บจก.

Full Description


วันนิยม บจก.

  • จำหน่ายอุปกรณ์ประตู-หน้าต่าง
  • จำหน่ายเครื่องเปิด-ปิดประตูอัตโนมัติ


ที่อยู่ (ภาษาไทย)

73 ซอยพึ่งมี 29 ถนนสุขุมวิท 93 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ

Address (English)

73 Soi Phungmi 29, Sukhumvit 93 Road, Bangjak, Prakanong, Bangkok

Zip code

10260

Tel.

0-2311-2007, 0-2331-2511, 08-6319-8126

Fax

0-2311-3876