วังขนาย คอนสตรัคชั่น บจก.


วังขนาย คอนสตรัคชั่น บจก.

Full Description


วังขนาย คอนสตรัคชั่น บจก.
ผู้รับเหมางานทั่วไปที่อยู่ (ภาษาไทย)

889 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 30 สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม.

Address (English)

889 Thai CC Tower, 30th Fl., Sathon-Tai Rd., Yannawa, Sathon, Bangkok

Zip code

10120

Tel.

0-2210-0853-72

Fax

0-2675-8555, 0-2675-8334-6