เหวยฟะสตีลเวอร์ค บจก.


เหวยฟะสตีลเวอร์ค บจก.

Full Description


เหวยฟะสตีลเวอร์ค บจก.
จำหน่ายเหล็กเส้นที่อยู่ (ภาษาไทย)

178 หมู่ 3 สุขสวัสดิ์ ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

Address (English)

178 Moo 3, Suksawat Rd., Pakkhlongbangplakot, Phrasamutchedi, Samutprakan

Zip code

10290

Tel.

0-2425-8140, 0-2425-8193

Fax

0-2425-8322

...