ดับบลิว.ที.โพลีเทค บจก.


ดับบลิว.ที.โพลีเทค บจก.

Full Description


ดับบลิว.ที.โพลีเทค บจก.
จำหน่ายรั้วพีวีซี และแผงปูพื้นสำเร็จรูปที่อยู่ (ภาษาไทย)

5/3 หมู่ 8 คลองมะเดื่อ 13 (นำสิน) เศรษฐกิจ 1 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

Address (English)

5/3 Moo 8, Khlongmaduea 13 (Namsin), Setthakit 1 Rd., Khlongmaduea, Krathumbaen, Samutsakhon

Zip code

74110

Tel.

0-3484-9091-3

Fax

0-3847-2128