ว.ไชยา วิศวกรรม บจก.


ว.ไชยา วิศวกรรม บจก.

Full Description


ว.ไชยา วิศวกรรม บจก.
ผู้รับเหมางานทั่วไป รับเหมางานระบบไฟฟ้าที่อยู่ (ภาษาไทย)

11383 หมู่บ้านเสรี อ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม.

Address (English)

11383 On-Nut, Pravet, Prawet, Bangkok

Zip code

10250

Tel.

0-2322-0765-7

Fax

0-2321-5649