วี เอส ที ไฮดรอลิค เซอร์วิส บจก.


วี เอส ที ไฮดรอลิค เซอร์วิส บจก.

Full Description


วี เอส ที ไฮดรอลิค เซอร์วิส บจก.
รับซ่อม สร้างเครื่องไฮดรอลิค และเครื่องจักรทุกชนิดที่อยู่ (ภาษาไทย)

304/10 หมู่ 4 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

Address (English)

304/10 Moo 4, Naikhlongbangplakod, Phrasamutchedi, Samutprakan

Zip code

10290

Tel.

0-2428-7005

Fax

0-2428-7005

...