วอเทค อาคิเทค บจก.


วอเทค อาคิเทค บจก.

Full Description


วอเทค อาคิเทค บจก.
สถาปนิกออกแบบที่อยู่ (ภาษาไทย)

190/180 อาคารสาธรบริดจ์ทาวเวอร์ ชั้น 9 กรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กทม.

Address (English)

190/180 Sathorn Bridge Tower, 9th Fl., Krungthonburi Rd., Klongtonsai, Khlongsan, Bangkok

Zip code

10600

Tel.

0-2860-2944

Fax

0-2860-2946