วงศาโรจน์การสำรวจและก่อสร้าง บจก.

wsrsc60@hotmail.com
วงศาโรจน์การสำรวจและก่อสร้าง บจก.

Full Description


วงศาโรจน์การสำรวจและก่อสร้าง บจก.
รับเหมาก่อสร้างงานโยธาทั่วไป ถนนที่อยู่ (ภาษาไทย)

41291 หมู่ 18 ลำลูกกา ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

Address (English)

41291 Moo 18, Lamlukka Rd., Buengthonglang, Lamlukka, Pathumthani

Zip code

12150

Tel.

0-2563-1366, 0-2995-2319

Fax

0-2995-2448