วงศ์ชัย บจก.

vcon@vconthai.com
วงศ์ชัย บจก.

Full Description


วงศ์ชัย บจก.

  • จำหน่ายสะพานคอนกรีตสำเร็จรูป
  • จำหน่ายตาข่ายเหล็กเพื่องานฉาบปูน
  • จำหน่ายกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา
  • จำหน่ายตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป
  • จำหน่ายคอนกรีตมวลเบา
  • ผลิตและจำหน่ายแผ่นพื้นสำเร็จรูปและกำแพงคอนกรีตอัดแรง
  • ผลิตและจำหน่ายแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปชนิดรูกลวงกันความร้อนและเสียง


ที่อยู่ (ภาษาไทย)

253 พุทธมณฑล สาย 2 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กทม.

Address (English)

253 Phutthamonthon Sai 2 Rd., Bangphai, Bangkhae, Bangkok

Zip code

10160

Tel.

0-2455-0151

Fax

0-2454-0868