วิสิทธิ์การช่าง หจก.


วิสิทธิ์การช่าง หจก.

Full Description


วิสิทธิ์การช่าง หจก.
จำหน่ายประตู-หน้าต่างไม้ที่อยู่ (ภาษาไทย)

240/14-15 หมู่ 17 ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

Address (English)

240/14-15 Moo 17, Bangpueng, Phrapradaeng, Samutprakan

Zip code

10130

Tel.

0-2463-0082

Fax

0-2463-1292