วิชั่นกลาส อินดัสทรีส์ บจก.

visionglass2007@yahoo.com
วิชั่นกลาส อินดัสทรีส์ บจก.

Full Description


วิชั่นกลาส อินดัสทรีส์ บจก.
ผลิตและจำหน่ายประตู หน้าต่างกระจก กระจกสีประดับลายที่อยู่ (ภาษาไทย)

142 อาคารวายแอลซี ชั้น 1 พระราม 9 (สี่แยก อ.ส.ม.ท.) เขตห้วยขวาง กทม.

Address (English)

142 YLC Bldg., 1st Fl., Rama IX Rd., Huaikhwang, Bangkok

Zip code

10320

Tel.

0-2641-5398-9, 0-2911-4114 , 0-2913-5517

Fax

0-2641-5397