วิชั่น กลาส บจก.

visionglass2003@yahoo.com
วิชั่น กลาส บจก.

Full Description


วิชั่น กลาส บจก.
ออกแบบและจำหน่ายประตูไฟเบอร์กลาส ประตูกระจกแกะสลักที่อยู่ (ภาษาไทย)

142 อาคารวายแอลซี ชั้น 1 พระราม 9 (สี่แยก อ.ส.ม.ท.) เขตห้วยขวาง กทม.

Address (English)

142 YLC Bldg., 1sth Fl., Rama IX Rd., Huaikhwang, Bangkok

Zip code

10320

Tel.

0-2911-4114, 0-2641-5398-9, 0-2985-6753

Fax

0-2641-5397