วิสิเบิล เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

visible_group@hotmail.com, contact@visible.co.th
วิสิเบิล เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

Full Description


วิสิเบิล เอ็นจิเนียริ่ง บจก.
ออกแบบงานก่อสร้างแบบครบวงจรที่อยู่ (ภาษาไทย)

125/4 หมู่ 5 แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

Address (English)

125/4 Moo 5, Chaengwatthana Rd., Pakkret, Nonthaburi

Zip code

11120

Tel.

0-2583-0032, 0-2583-6120, 0-2962-1918

Fax

0-2962-0403