เวอซันเทค บจก.

info@virsuntech.com
เวอซันเทค บจก.

Full Description


เวอซันเทค บจก.
จำหน่ายน้ำยาทำความสะอาดหน้าสัมผัสอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

456 หมู่ 3 รามคำแหง 164 รามคำแหง แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กทม.

Address (English)

456 Moo 3, Ramkhamhaeng 164, Ramkhamhaeng Rd., Khlongsongtonnun, Latkrabang, Bangkok

Zip code

10520

Tel.

0-2540-6061-3

Fax

0-2540-6064-5