ไวนิลครีเอชั่นแอนด์เทรดดิ้ง บจก.


ไวนิลครีเอชั่นแอนด์เทรดดิ้ง บจก.

Full Description


ไวนิลครีเอชั่นแอนด์เทรดดิ้ง บจก.
จำหน่ายผลิตภัณฑ์และวัสดุไวนิล uPVC ประตู หน้าต่าง ศาลา ซุ้ม แผงไม้เลื้อย รางน้ำฝน ระแนง โต๊ะ เก้าอี้สนามที่อยู่ (ภาษาไทย)

129 มอเตอร์เวย์ แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม.

Address (English)

129 Motor Way Rd., Saphansoong, Saphansung, Bangkok

Zip code

10250

Tel.

0-2368-1531-2, 0-2373-5358-9

Fax

0-2372-2064