วิจิตรชัยภัทร คอนสตรัคชั่น บจก.


วิจิตรชัยภัทร คอนสตรัคชั่น บจก.

Full Description


วิจิตรชัยภัทร คอนสตรัคชั่น บจก.
บริการและรับเหมางานด้านก่อสร้างที่อยู่ (ภาษาไทย)

63 สมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กทม.

Address (English)

63 Taksin, Bangyeerua, Thonburi, Bangkok

Zip code

10600

Tel.

0-2868-0900-3

Fax

0-2439-2724, 0-2438-4358