วีด้า อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.


วีด้า อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.

Full Description


วีด้า อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.
จำหน่ายประตูโรงงาน-ประตูโรงรถอัตโนมัติที่อยู่ (ภาษาไทย)

14/55 สุขาภิบาล 3 แขวงสะพานสูง เขตบึงกุ่ม กทม.

Address (English)

14/55 Sukhaphibal 3 Rd., Saphansung, Buengkum, Bangkok

Zip code

10240

Tel.

0-2729-3528

Fax

0-2729-3528